Loading...

Tìm hiểu về quan hệ công chúng (PR) và việc vận dụng trong lực lượng Cảnh sát nhân dân

Tìm hiểu về quan hệ công chúng (PR) và việc vận dụng trong lực lượng Cảnh sát nhân dân
Tác giả: Hồ Thị Ngọc Hương (Chủ biên)
Số trang: 236 trang
Giá tiền: 42.000 đ
Xuất bản: Tháng 8-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn nói về quá trình hình thành, phát triển ngành quan hệ công chúng, vấn đề đạo đức, tính chuyên nghiệp trong PR; PR trong lĩnh vực chính trị, trong truyền thông nội bộ, PR trong vận động hành lang; PR trong quản lý vấn đề và xử lý khủng hoảng; mối quan hệ giữa PR, báo chí và kỹ năng viết trong PR. Bên cạnh đó, cuốn sách còn trình bày và phân tích vấn đề PR đối với xây dựng lực lượng văn hóa tổ chức, PR xây dựng và phát triển quan hệ giữa lực lượng Cảnh sát nhân dân và báo chí, trong quản lý hình ảnh của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích đối với lực lượng Cảnh sát nhân dân.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ