Loading...

Kiến thức và kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã

Kiến thức và kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã
Tác giả: Lương Trọng Thành - Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Nguyễn Thị Nguyệt (Đồng chủ biên)
Số trang: 352 trang
Giá tiền: 68.000 đ
Xuất bản: Tháng 8 - 2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp và trang bị những kiến thức cơ bản và bồi dưỡng một số kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân ngay từ đầu nhiệm kỳ, giúp cho các đại biểu Hội đồng nhân dân nắm được những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò, kỹ năng, nghiệp vụ trong thực thi nhiệm vụ quyền hạn của người đại biểu nhân dân, để từ đó từng bước nâng cao và hoàn thiện năng lực của người đại biểu, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử.

  Nội dung sách gồm ba phần:

  Phần thứ nhất: Hỏi - đáp về những điểm mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương, luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

  Phần thứ hai: Kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã;

  Phần thứ ba: Một số mẫu văn bản do Hội đồng nhân dân ban hành.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ biên)
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ