Loading...

Các mô hình tuyển dụng công chức trên thế giới và định hướng ứng dụng cho Việt Nam

Các mô hình tuyển dụng công chức trên thế giới và định hướng ứng dụng cho Việt Nam
Tác giả: TS. Đào Thị Thanh Thủy
Số trang: 166 trang
Giá tiền: 37.000 đ
Xuất bản: Tháng 8-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp tư liệu về mô hình tuyển dụng, cơ chế tuyển dụng công chức trên thế giới và định hướng ứng dụng cho Việt Nam. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1 giới thiệu tổng quan các vấn đề lý luận về tuyển dụng công chức và các mô hình tuyển dụng công điển hình trên thế giới. Chương 2 phân tích về thực tiễn các mô hình tuyển dụng theo hệ thống chức nghiệp, mô hình tuyển dụng theo hệ thống vị trí việc làm, mô hình tuyển dụng hỗn hợp của một số quốc gia điển hình trên thế giới. Chương 3 giới thiệu thực tiễn triển khai mô hình tuyển dụng công chức ở Việt Nam theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành, và định hướng ứng dụng kinh nghiệm quốc tế vào nền công vụ Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng đầu vào và gia tăng kết quả thực thi công vụ, phục vụ yêu cầu hội nhập ở nước ta hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ