Loading...

Nâng cao hiệu quả dạy - học triết học: Quan điểm, phương pháp và kỹ thuật

Nâng cao hiệu quả dạy - học triết học: Quan điểm, phương pháp và kỹ thuật
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh, TS. Đinh Thị Cúc
Số trang: 180 trang
Giá tiền: 62.000 đ
Xuất bản: Tháng 7-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tổng kết quan điểm của các nhà giáo dục, nghiên cứu và giảng dạy triết học về hiệu quả hoạt động dạy - học triết học, từ đó đề xuất giải pháp đổi mới theo phương pháp dạy học - học tích cực và các kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy. Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

  Chương I Quan điểm về dạy học đại học và dạy triết học trong trường đại học;

  Chương II: Tạo hứng thú trong dạy triết học và một số phương pháp dạy học cụ thể;

  Chương III: Sơ đồ tư duy trong dạy học triết học;

  Chương IV: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy – học triết học.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ biên)
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ