Loading...

Nâng cao hiệu quả dạy - học triết học: Quan điểm, phương pháp và kỹ thuật

Nâng cao hiệu quả dạy - học triết học: Quan điểm, phương pháp và kỹ thuật
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh, TS. Đinh Thị Cúc
Số trang: 180 trang
Giá tiền: 62.000 đ
Xuất bản: Tháng 7-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tổng kết quan điểm của các nhà giáo dục, nghiên cứu và giảng dạy triết học về hiệu quả hoạt động dạy - học triết học, từ đó đề xuất giải pháp đổi mới theo phương pháp dạy học - học tích cực và các kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy. Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

  Chương I Quan điểm về dạy học đại học và dạy triết học trong trường đại học;

  Chương II: Tạo hứng thú trong dạy triết học và một số phương pháp dạy học cụ thể;

  Chương III: Sơ đồ tư duy trong dạy học triết học;

  Chương IV: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy – học triết học.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ