Loading...

Hướng dẫn tự học môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Hướng dẫn tự học môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
Tác giả: Đoàn Sỹ Tuấn (Chủ biên)
Số trang: 300 trang
Giá tiền: 45.000 đ
Xuất bản: Tháng 8-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ngoài chương mở đầu cuốn sách gồm 9 chương được tập hợp trong 3 phần, trình bày những vấn đề cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội. Sách được biên soạn nhằm hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu trên cơ sở bám sát chương trình, giáo trình mới của môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ở mỗi chương của cuốn sách được thiết kế gồm 5 phần: mục tiêu bài học; chuẩn bị học tập; nội dung và phương pháp học tập; hệ thống câu hỏi hướng dẫn học tập; và tài liệu học tập, nghiên cứu.

  Cuốn sách là công cụ hỗ trợ đắc lực, hiệu quả để sinh viên tự học, tự nghiên cứu một cách chủ động, tích cực, sáng tạo dưới sự hướng dẫn của giảng viên, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, học tập môn học ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ