Loading...

Tài liệu hướng dẫn đại hội chi bộ

Tài liệu hướng dẫn đại hội chi bộ
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • tai lieu huong dan2592017Tác giả: Hà Văn Thuật (Chủ biên)

  Số trang: 88 trang

  Giá tiền: 21.000đ

  Xuất bản: Tháng 8-2017

  Tài liệu trình bày một cách có hệ thống các văn bản hướng dẫn mới nhất của Ban Chấp hành Trung ương về tổ chức đại hội các chi bộ đảng như: điều lệ Đảng Cộng sản, quy chế bầu cử,…; đồng thời giới thiệu một số tình huống thường gặp liên quan đến việc tổ chức đại hội chi bộ và một số mẫu văn bản trong hồ sơ tổ chức đại hội chi bộ.

  Nội dung cuốn sách được kết cấu gồm ba phần:

  Phần thứ nhất: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ;

  Phần thứ hai: Một số tình huống thường gặp liên quan đến tổ chức đại hội chi bộ;

  Phần thứ ba: Một số mẫu văn bản đại hội chi bộ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Đinh Quốc Thị (Chủ biên)
  Giá tiền: 298.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - TS. Biện Thị Hoàng Ngọc - TS. Đặng Minh Phụng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ