Loading...

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam
Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
Số trang: 200 trang
Giá tiền: 50.000 đ
Xuất bản: Tháng 8-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 17 chương, trình bày một cách hệ thống, ngắn gọn, dễ hiểu các kiến thức cơ bản của môn Luật Hiến pháp Việt Nam trên cơ sở các quy định của Hiến pháp năm 2013 và các luật hiện hành về tổ chức bộ máy nhà nước như: Nhận thức chung về Luật Hiến pháp Việt Nam; chế độ chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chính sách của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đại đoàn kết dân tộc, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; quyền con người, quyền nghĩa vụ của công dân,...

  Cuốn sách là tài liệu hữu ích trong việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn Luật Hiến pháp.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh (Chủ biên)
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ