Loading...

Bộ đề thi trắc nghiệm pháp luật đại cương

Bộ đề thi trắc nghiệm pháp luật đại cương
Tác giả: ThS. Phan Thị Chánh Lý - ThS. Võ Trung Hậu - ThS. Diệp Thanh Sơn
Số trang: 174 trang
Giá tiền: 55.000 đ
Xuất bản: Tháng 8-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung của cuốn sách là tài liệu cho người dạy và người học về bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương dùng trong học tập, ôn tập, luyện tập, củng cố và nắm vững kiến thức, kỹ năng cần thiết, phục vụ cho các bài kiểm tra và thi kết thúc học phần. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho người dạy và người học môn Pháp luật đại cương trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp.

   Cuốn sách gồm hai phần:

  - Phần thứ nhất: 25 đề thi trắc nghiệm

  - Phần thứ hai: Đáp án 25 đề thi trắc nghiệm.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ