Loading...

Biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào

Biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
Số trang: 128 trang
Giá tiền: 45.000 đ
Xuất bản: Tháng 9-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung sách đề cập một cách khái quát về đặc điểm chung của khu vực biên giới Việt Nam - Lào; lịch sử hình thành đường biên giới trên đất liền giữa hai nước và quá trình hoạch định, phân giới, cắm mốc, tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào trong suốt thời gian qua.

  Cuốn sách còn là tài liệu tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề biên giới Việt Nam - Lào; đồng thời khẳng định công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào là một trong những nội dung hợp tác trọng điểm của hai quốc gia, thể hiện ý chí, nguyện vọng của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, có ý nghĩa to lớn về chính trị, đối ngoại, an ninh - quốc phòng và kinh tế - xã hội, không chỉ cho thế hệ hiện tại mà còn cho các thế hệ mai sau.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ