Loading...

Giáo trình phương pháp thuyết trình chính trị (Dành cho Chương trình Đại học Chính trị)

Giáo trình phương pháp thuyết trình chính trị (Dành cho Chương trình Đại học Chính trị)
Tác giả: PGS.TS. Đoàn Minh Tuấn, TS. Nguyễn Thị Quế Anh (Đồng chủ biên)
Số trang: 214 trang
Giá tiền: 43.000 đ
Xuất bản: Tháng 10-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách trình bày những kiến thức chung về cách tạo lập một bài thuyết trình, thuyết trình chính trị (bao gồm khái niệm, đặc điểm, các hình thức, phương pháp, kỹ thuật thuyết trình chính trị), về các kỹ năng cần thiết để có thể thực hiện các buổi thuyết trình về các vấn đề chính trị - xã hội.

  Kết cấu cuốn sách gồm 6 chương:

  - Chương I: Khái quát chung về thuyết trình và thuyết trình chính trị;

  - Chương II: Phương pháp chuẩn bị tạo lập một bài thuyết trình chính trị;

  - Chương III: Lôgíc nội tại trong một bài thuyết trình chính trị;

  - Chương IV: Phương pháp tiến hành một bài thuyết trình chính trị;

  - Chương V: Các kỹ năng quyết định hiệu quả thuyết trình chính trị;

  - Chương VI: Thuyết trình chính trị trước công chúng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ biên)
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ