Loading...

Giáo trình phương pháp thuyết trình chính trị (Dành cho Chương trình Đại học Chính trị)

Giáo trình phương pháp thuyết trình chính trị (Dành cho Chương trình Đại học Chính trị)
Tác giả: PGS.TS. Đoàn Minh Tuấn, TS. Nguyễn Thị Quế Anh (Đồng chủ biên)
Số trang: 214 trang
Giá tiền: 43.000 đ
Xuất bản: Tháng 10-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách trình bày những kiến thức chung về cách tạo lập một bài thuyết trình, thuyết trình chính trị (bao gồm khái niệm, đặc điểm, các hình thức, phương pháp, kỹ thuật thuyết trình chính trị), về các kỹ năng cần thiết để có thể thực hiện các buổi thuyết trình về các vấn đề chính trị - xã hội.

  Kết cấu cuốn sách gồm 6 chương:

  - Chương I: Khái quát chung về thuyết trình và thuyết trình chính trị;

  - Chương II: Phương pháp chuẩn bị tạo lập một bài thuyết trình chính trị;

  - Chương III: Lôgíc nội tại trong một bài thuyết trình chính trị;

  - Chương IV: Phương pháp tiến hành một bài thuyết trình chính trị;

  - Chương V: Các kỹ năng quyết định hiệu quả thuyết trình chính trị;

  - Chương VI: Thuyết trình chính trị trước công chúng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ