Loading...

Triết học nữ quyền lý thuyết triết học về công bằng xã hội cho phụ nữ

Triết học nữ quyền lý thuyết triết học về công bằng xã hội cho phụ nữ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Nga
Số trang: 234 trang
Giá tiền: 49.000 đ
Xuất bản: Tháng 10-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được chia thành hai chương. Chương I trình bày những nội dung liên quan tới lý thuyết về triết học nữ quyền và vấn đề công bằng xã hội cho phụ nữ . Với mục tiêu hướng đến xây dựng cơ sở lý thuyết về công bằng xã hội cho phụ nữ. Chương II các tác giả đã giới thiệu hai khuynh hướng truyền thống ở Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh và những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công bằng xã hội cho phụ nữ; phân tích thực trạng và đề xuất một số kiến nghị đối với việc thực hiện công bằng xã hội cho phụ nữ ở Việt Nam trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc các lý thuyết nữ quyền cơ bản và kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc giải quyết vấn đề bình đẳng giới, thực hiện công bằng xã hội cho phụ nữ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ biên)
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ