Loading...

Giáo trình chính sách kinh tế - xã hội của Việt Nam

Giáo trình chính sách kinh tế - xã hội của Việt Nam
Tác giả: TS. Đỗ Đức Quân - TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm (Đồng chủ biên)
Số trang: 200 trang
Giá tiền: 48.000 đ
Xuất bản: Tháng 10-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách tập trung trình bày những nguyên lý cơ bản của quá trình chính sách kinh tế - xã hội, giới thiệu cho người học những kiến thức khoa học về chính sách kinh tế - xã hội; quy trình xây dựng và thực thi chính sách kinh tế - xã hội.

  Cuốn sách được biên soạn dựa trên sự tham khảo các tài liệu, giáo trình về chính sách kinh tế - xã hội ở trong và ngoài nước; các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hiện hành, đồng thời bổ sung, tổng kết những vấn đề thực tiễn quá trình xây dựng và thực thi chính sách của Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới.

  Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về chính sách kinh tế - xã hội cho sinh viên, học viên thuộc các hệ đào tạo chuyên ngành chính sách công, đặc biệt là học viên hệ cử nhân chính trị.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ