Loading...

Giáo trình chính sách kinh tế - xã hội của Việt Nam

Giáo trình chính sách kinh tế - xã hội của Việt Nam
Tác giả: TS. Đỗ Đức Quân - TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm (Đồng chủ biên)
Số trang: 200 trang
Giá tiền: 48.000 đ
Xuất bản: Tháng 10-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách tập trung trình bày những nguyên lý cơ bản của quá trình chính sách kinh tế - xã hội, giới thiệu cho người học những kiến thức khoa học về chính sách kinh tế - xã hội; quy trình xây dựng và thực thi chính sách kinh tế - xã hội.

  Cuốn sách được biên soạn dựa trên sự tham khảo các tài liệu, giáo trình về chính sách kinh tế - xã hội ở trong và ngoài nước; các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hiện hành, đồng thời bổ sung, tổng kết những vấn đề thực tiễn quá trình xây dựng và thực thi chính sách của Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới.

  Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về chính sách kinh tế - xã hội cho sinh viên, học viên thuộc các hệ đào tạo chuyên ngành chính sách công, đặc biệt là học viên hệ cử nhân chính trị.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ