Loading...

Đảng lãnh đạo kết hợp phát triển kinh tế với thực hiện chính sách xã hội từ năm 1991 đến nay

Đảng lãnh đạo kết hợp phát triển kinh tế với thực hiện chính sách xã hội từ năm 1991 đến nay
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • dang lanh dao122017Tác giả: TS. Phạm Đức Kiên

  Số trang: 360 trang

  Giá tiền: 74.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 9-2017

  Cuốn sách đi sâu nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng và quá trình Đảng lãnh đạo thực hiện phát triển kinh tế gắn với chính sách xã hội từ năm 1991 đến nay, qua đó phục vụ cho việc tổng kết sự lãnh đạo của Đảng trong những năm đổi mới đất nước.

  Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương I: Đảng lãnh đạo kết hợp phát triển kinh tế với thực hiện chính sách xã hội từ năm 1991 đến năm 2000;

  Chương II: Kết hợp kinh tế với thực hiện chính sách xã hội từ 2001 đến nay;

  Chương III: Kết quả và những kinh nghiệm chủ yếu.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ