Loading...

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (Tài liệu nghiệp vụ dùng cho cấp cơ sở)

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (Tài liệu nghiệp vụ dùng cho cấp cơ sở)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • cong tac 54Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

  Số trang: 262 trang

  Giá tiền: 45.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 3-2018

  Cuốn sách trình bày 7 vấn đề chính, đó là: Những nội dung chủ yếu của công tác kiểm tra Đảng, giám sát của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở; kỷ luật của Đảng và việc thi hành kỷ luật trong Đảng; phương pháp cơ bản trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng; lập và lưu trữ hồ sơ; phụ lục một số mẫu văn bản trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng ở tổ chức đảng cơ sở.

  Cuốn sách là tài liệu nghiệp vụ hữu ích cho cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở và tương đương nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ