Loading...

Lịch sử triết học phương Tây (Tập 1 từ triết học cổ đại đến triết học cổ điển Đức)

Lịch sử triết học phương Tây (Tập 1 từ triết học cổ đại đến triết học cổ điển Đức)
Tác giả: PGS.TS. Đinh Ngọc Thạch - PGS.TS Doãn Chính (Đồng chủ biên)
Số trang: 1442 trang
Giá tiền: 465.000 đ
Xuất bản: Tháng 01-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm trong bộ sách Lịch sử triết học phương Tây (gồm 2 tập), tập 1 của bộ sách bao gồm lịch sử triết học phương Tây từ triết học cổ đại đến triết học cổ điển Đức.

  Nội dung cuốn sách được chia làm 5 phần với 18 chương:

  Phần thứ nhất: Triết học phương Tây cổ đại, gồm 4 chương;

  Phần thứ hai: Triết học trung cổ Tây Âu, gồm 2 chương;

  Phần thứ ba: Triết học thời phục Hưng - sự bắt đầu lịch sử cận đại, gồm 4 chương;

  Phần thứ tư: Triết học Tây Âu thế kỷ XVII-XVIII, gồm 4 chương;

  Phần thứ năm: Triết học cổ điển Đức, gồm 4 chương.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ