Loading...

220 năm cách mạng Pháp (1789 – 2009) và quan hệ Việt - Pháp trong lịch sử

220 năm cách mạng Pháp (1789 – 2009) và quan hệ Việt - Pháp trong lịch sử
Tác giả: Trần Vĩnh Tường, Trần Thị Hải Lê
Số trang: 600 trang
Giá tiền: 87.000 đ
Xuất bản: Tháng 2009
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 50 bài viết, tham luận của các nhà nghiên cứu, khoa học được tuyển chọn tại Hội thảo Khoa học với chủ đề 220 năm Cách mạng Pháp (1789-2009) và quan hệ Việt Pháp trong lịch sử tổ chức tại Huế tháng 7-2009.

  Cách mạng Pháp 1789 là chủ đề thu hút nhiều bài viết nhất, 22 tham luận với nhiều cách nhìn khá mới mẻ và độc đáo về một vấn đề tưởng chừng như đã cũ. Các tác giả phân tích và nêu bật ý nghĩ lịch sử và giá trị thời đại của Cách mạng tư sản Pháp 1789; luận giải về tính triệt để của cách mạng Pháp dưới thời Giacôbanh; làm rõ dấu ấn của Cách mạng tư sản 1789 đến thể chế chính trị cộng hòa của Pháp trong hội họa lãng mạn Pháp đầu thế kỷ XIX… Viết về chủ đề này, các tham luận còn đề cập đến vấn đề tôn giáo trong cách mạng Pháp 1789.
  Quan hệ Việt Nam – Pháp là chủ đề được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, với nhiều bài viết của các tác giả có tên tuổi như: TS. Nguyễn Văn Đăng, TS. Huỳnh Công Bá, TS. Nguyễn Văn Khoan, ThS. Ngô Vương Anh… Với nhiều cách tiếp cận khác nhau, các tham luận trong cuốn sách tập trung nêu bật mối quan hệ lịch sử Việt – Pháp trên các lĩnh vực chính trị,  kinh tế, văn hóa, xã hội như: Quan hệ Việt – Pháp trước năm 1858, giai đoạn năm 1946-1946; Ảnh hưởng của trào lưu tư tưởng Ánh sáng Pháp đối với Phan Bội Châu; Dấu ấn cộng hòa của cuộc cách mạng Pháp 1789 trong tư tưởng Hồ Chí Minh và Hồ Chí Minh kế thừa giá trị của những luận điểm đạo đức từ cuộc cách mạng Pháp 1789; Hành trình cứu nước của Nguyễn Ái Quốc trong thời kỳ hoạt động sôi nổi ở Pháp; Ảnh hưởng của giáo dục đại học và khoa học khảo khổ pháp đối với quá trình hình thành và phát triển của thiết chế giáo dục đại học đầu tiên và nền Khảo cổ học Việt Nam; Ảnh hưởng của công tác xã hội Pháp với công tác xã hội Việt Nam; Ảnh hưởng của văn học Pháp với văn học Việt Nam; Quan hệ Việt – Pháp nhìn tư phương pháp luận Hồ Chí Minh trong dạy học lịch sử…
  Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:
  Phần thứ nhất: Cách mạng Pháp 1789 và sự phát triển của Cộng hòa Pháp.
  Phần thứ hai: Quan hệ Việt – Pháp trong lịch sử.
  Phần thứ ba: Việc dạy học về cách mạng Pháp ở bậc đại hoc, cao đẳng và trung học.
  Cuốn sách là tài liệu nghiên cứu và tham khảo có giá trị dành cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và bạn đọc quan tâm.
   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông (Chủ biên)
  Giá tiền: 47.000 đ
  Tác giả: Võ Anh Tuấn
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trịnh Minh Thế, Trần Xuân Cần, Bùi Văn Mạnh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: ThS. Trần Thị Thúy Nga - TS. Nguyễn Thị Hồng Phương - ThS. Phạm Thanh Thủy (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 70.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani
  Giá tiền: 195.000 đ
  Tác giả: Howard Jones
  Giá tiền: 257.000 đ
  Tác giả: Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Đình Quý (Chủ biên)
  Giá tiền: 199.000 đ
  Tác giả: Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam - TS. Trần Hoàng Long
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Viện khoa học và xã hội nhân văn quân sự
  Giá tiền: 100.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 99.000 đ