Loading...

Bác Hồ với nông dân

Bác Hồ với nông dân
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bac Ho voi nong danTác giả: Nguyễn Văn Dương (Sưu tầm và biên soạn)

  Số trang: 188

  Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến nông dân – lực lượng to lớn của cách mạng. Người luôn khẳng định nông dân Việt Nam là động lực, là gốc của cách mạng Việt Nam, có vai trò to lớn trong khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện  nhiệm vụ dân tộc dân chủ và xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng của Người về nông nghiệp, nông thôn và nông dân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Bác Hồ với nông dân do Nguyễn Văn Dương – cán bộ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch sưu tầm và biên soạn. Cuốn sách gồm một số câu chuyện cảm động nêu lên tình cảm sâu sắc của Bác Hồ đối với nông dân. Cảm thông với những nỗi vất vả, gian truân, một nắng hai sương của nông dân, nên dù bận rất nhiều công việc, Người vẫn dành thời gian quan tâm đến những việc nhỏ nhất trong đời sống hằng ngày, điều kiện lao động sản xuất, tâm tư nguyện vọng của nông dân; kịp thời phát triển, biểu dương những người có thành tích, những điển hình tiên tiến, ân cần giáo dục người có khuyết điểm, nhắc nhở cán bộ phải thường xuyên chăm lo cho dân. Người thường tới thăm các địa phương, vào nhà máy, xuống ruộng đồng. Bằng những lời nói, việc làm cụ thể, Người chỉ dẫn cán bộ, đảng viên phải làm gì và làm như thế nào để đời sống nông dân đỡ vất vả, lao động sản xuất đạt hiệu quả cao. Hình ảnh vị Chủ tịch trong bộ quần áo nâu như một nông dân bình dị cùng dân chống hạn, cùng dân gặt lúa là những hình ảnh rất đỗi gần gũi, thân thương trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 42.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Đào Đình Tuấn
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Thượng tướng Mai Quang Phấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 20.000 đ