Loading...

Bác Hồ với nông dân

Bác Hồ với nông dân
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bac Ho voi nong danTác giả: Nguyễn Văn Dương (Sưu tầm và biên soạn)

  Số trang: 188

  Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến nông dân – lực lượng to lớn của cách mạng. Người luôn khẳng định nông dân Việt Nam là động lực, là gốc của cách mạng Việt Nam, có vai trò to lớn trong khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện  nhiệm vụ dân tộc dân chủ và xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng của Người về nông nghiệp, nông thôn và nông dân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Bác Hồ với nông dân do Nguyễn Văn Dương – cán bộ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch sưu tầm và biên soạn. Cuốn sách gồm một số câu chuyện cảm động nêu lên tình cảm sâu sắc của Bác Hồ đối với nông dân. Cảm thông với những nỗi vất vả, gian truân, một nắng hai sương của nông dân, nên dù bận rất nhiều công việc, Người vẫn dành thời gian quan tâm đến những việc nhỏ nhất trong đời sống hằng ngày, điều kiện lao động sản xuất, tâm tư nguyện vọng của nông dân; kịp thời phát triển, biểu dương những người có thành tích, những điển hình tiên tiến, ân cần giáo dục người có khuyết điểm, nhắc nhở cán bộ phải thường xuyên chăm lo cho dân. Người thường tới thăm các địa phương, vào nhà máy, xuống ruộng đồng. Bằng những lời nói, việc làm cụ thể, Người chỉ dẫn cán bộ, đảng viên phải làm gì và làm như thế nào để đời sống nông dân đỡ vất vả, lao động sản xuất đạt hiệu quả cao. Hình ảnh vị Chủ tịch trong bộ quần áo nâu như một nông dân bình dị cùng dân chống hạn, cùng dân gặt lúa là những hình ảnh rất đỗi gần gũi, thân thương trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo
  Giá tiền: 151.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 66.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 95.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ