Loading...

Bình luận phê phán

Bình luận phê phán
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • binh luan phe phan76Tác giả: Báo Nhân dân

  Số trang: 836 trang

  Xuất bản: Tháng 5-2016

  Cuốn sách bao gồm các bài viết được tuyển chọn từ hàng trăm bài viết đã được đăng trên Chuyên mục Bình luận - Phê phán của Báo Nhân Dân trong hơn hai năm qua. Cuốn sách tập trung khẳng định con đường đã được Đảng và Bác Hồ lựa chọn; khẳng định tính đúng đắn của sự nghiệp cách mạng; khẳng định, bảo vệ các đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước; bảo vệ sự thật và trực diện đấu tranh với các luận điệu, hiện tượng sai trái; vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; góp phần định hướng dư luận; chân thành góp ý, gợi mở hướng giải quyết một số vấn đề, hiện tượng tiêu cực mới nảy sinh,...

  Cuốn sách là tài liệu giúp bạn đọc tiếp cận một cách có hệ thống, toàn diện về các vấn đề Chuyên mục Bình luận - Phê phán đã đề cập, qua đó có những suy nghĩ, hành động tích cực hơn nữa góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 233.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ