Loading...

Cách mạng trong quân sự và những vấn đề đặt ra đối với quốc phòng Việt Nam

Cách mạng trong quân sự và những vấn đề đặt ra đối với quốc phòng Việt Nam
Tác giả: Thiếu tướng, TS. Nguyễn Đình Chiến
Số trang: 624 trang
Giá tiền: 105.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  Đây là cuốn sách chuyên khảo do Thiếu tướng, TS. Nguyễn Đình Chiến (chủ biên), nghiên cứu một cách có hệ thống về cách mạng trong quân sự ở nước ta. Tập thể tác giả đã đưa ra một hệ thống vấn đề nghiên cứu cơ bản, toàn diện, từ những nguyên tắc lý luận để tiếp cận cách mạng trong quân sự đến việc lược khảo những thông tin về cuộc cách mạng trong quân sự đang diễn ra trên thế giới hiện nay, đồng thời khái quát lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh dưới góc nhìn cách mạng trong quân sự, từ đó đề xuất những vấn đề quan trọng nhằm vận dụng vào việc phát triển nền quốc phòng Việt Nam trong thời kỳ mới.

  Nội dung cuốn sách Cách mạng trong quân sự và những vấn đề đặt ra đối với Quốc phòng Việt Nam tập trung vào những vấn đề sau:
  Thứ nhất, tập trung làm rõ những lý luận về cách mạng trong quân sự để từ đây hình thành luận cứ khoa học, lập trường, quan điểm mác xít trong việc vận dụng và nghiên cứu những vấn đề đặt ra đối với quốc phòng Việt Nam.
  Thứ hai, trình bày những khía cạnh cơ bản của cuộc cách mạng trong quân sự đang diễn ra trên thế giới hiện nay, đồng thời phân tích sự nghiên cứu và vận dụng cách mạng mới trong quân sự ở một số nước, cung cấp những tư liệu thực tiễn phong phú cho quá trình nghiên cứu và vận dụng ở Việt Nam.
  Thứ ba, khái quát lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam dưới góc độ cách mạng trong quân sự, qua đó khẳng định nền quân sự Việt Nam qua các thời đại lịch sử luôn năng động, không chấp nhận sự trì trệ, và chứa đựng những bước phát triển nhảy vọt cả về tư tưởng – lý luận quân sự, tổ chức, con người quân sự và về vũ khí, trang bị quân sự. Đó là điểm tựa thực tiễn rất quan trọng để quốc phòng Việt Nam hiện nay có thể và phải tiếp thu, vận dụng thành tựu của cuộc cách mạng hiện đại trong quân sự.
  Thứ tư, khẳng định những thành tựu mới của nền quốc phòng Việt Nam hiện nay, đồng thời đề xuất những định hướng lớn nhằm nghiên cứu và vận dụng những thành quả cách mạng trong quân sự để tiếp tục phát triển một nền quốc phòng đủ sức đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông (Chủ biên)
  Giá tiền: 47.000 đ
  Tác giả: Võ Anh Tuấn
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trịnh Minh Thế, Trần Xuân Cần, Bùi Văn Mạnh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: ThS. Trần Thị Thúy Nga - TS. Nguyễn Thị Hồng Phương - ThS. Phạm Thanh Thủy (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 70.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani
  Giá tiền: 195.000 đ
  Tác giả: Howard Jones
  Giá tiền: 257.000 đ
  Tác giả: Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Đình Quý (Chủ biên)
  Giá tiền: 199.000 đ