Loading...

Cải cách xã hội Trung Quốc và những sáng tạo, đổi mới trong xây dựng đảng cơ sở

Cải cách xã hội Trung Quốc và những sáng tạo, đổi mới trong xây dựng đảng cơ sở
Tác giả: GS. Đổng Liên Tường
Số trang: 516 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đảng ta tích cực học tập, nghiên cứu kinh nghiệm của các đảng cầm quyền, đảng cộng sản và công nhân trên thế giới, trong đó có Đảng Cộng sản Trung Quốc. Góp phần thiết thực vào công việc này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Cải cách xã hội Trung Quốc và những sáng tạo, đổi mới trong xây dựng đảng cơ sở (Sách tham khảo) do GS. Đổng Liên Tường chủ biên. Cuốn sách được dịch từ nguyên bản tiếng Trung, do Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô ấn hành.

  Nội dung cuốn sách tập trung trình bày về một số vấn đề bức thiết cần phải giải quyết trong công cuộc cải cách xã hội Trung Quốc và công tác xây dựng đảng cơ sở kể từ khi Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa năm 1978 đến nay: thời cơ, thách thức, nhiệm vụ và mục tiêu của công cuộc cải cách xã hội, vai trò, vị trí của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; các giải pháp nhằm giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong xây dựng đảng cơ sở; các phương pháp nhằm tăng cường và cải tiến công tác xây dựng đảng ở nông thôn, trong các doanh nghiệp, các cơ quan với chức năng hỗ trợ giám sát và các trường đại học…

  Cuốn sách được kết cầu gồm tám chương:

  Chương I: Thời cơ và thách thức của công cuộc cải cách xã hội Trung Quốc và công tác xây dựng đảng ở cơ sở

  Chương II: Những cải cách xã hội Trung Quốc và sự định vị chính xác mục tiêu công tác xây dựng đảng ở cơ sở

  Chương III: Cải cách xã hội Trung Quốc và một vài suy ngẫm về việc hóa giải những bài toán khó đặt ra cho công tác xây dựng đảng ở cơ sở

  Chương IV: Tìm tòi nghiên cứu cách thức có hiệu quả giúp cho cán bộ thường xuyên được giáo dục, giúp cho nông dân đạt được lợi ích thực tế lâu dài

  Chương V: Tìm kiếm con đường mới nhằm tăng cường và cải tiến công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp

  Chương VI: Tạo cục diện mới trong xây dựng Đảng ở cụm dân cư đô thị, với mục tiêu phục vụ quần chúng nhân dân

  Chương VII: Đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng đảng ở cơ quan với chức năng hỗ trợ giám sát

  Chương VIII: Hoàn thiện cơ chế công tác xây dựng đảng trong các trường đại học thích ứng với công cuộc giáo dục bồi dưỡng nhân tài hiện đại hóa

  Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo thiết thực và cần thiết đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người làm công tác tổ chức và xây dựng đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ