Loading...

Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam (Trích các bài viết, bài nói chuyện của Bác Hồ đăng trên Báo Nhân Dân)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam (Trích các bài viết, bài nói chuyện của Bác Hồ đăng trên Báo Nhân Dân)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • quandiemcuachutichbiaTác giả: Trung tâm Thông tin - Báo Nhân Dân

  Số trang: 288 trang

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đã cống hiến cả cuộc đời vì độc lập dân tộc, hạnh phúc nhân dân. Di sản tư tưởng của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta, là sự phản ánh sâu sắc, sinh động quá trình Người ra tìm đường cứu nước, vạch ra đường lối chiến lược, sách lược để tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nghiên cứu, vận dụng, bảo vệ và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước hiện nay là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác chính trị, tư tưởng, lý luận của Đảng và nhân dân.

  Cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam (Trích các bài viết, bài nói chuyện của Bác Hồ đăng trên Báo Nhân Dân), do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Báo Nhân Dân xuất bản nhân dịp kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2013), gồm những câu, đoạn trích từ các bài viết, bài nói chuyện của Người đăng trên Báo Nhân Dân từ năm 1951 (khi số báo Nhân Dân đầu tiên ra đời) đến năm 1969. Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 12 phần, sắp xếp theo thứ tự thời gian đăng báo, thể hiện một cách sinh động, những quan điểm nhất quán của Người trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

   Hồ Chí Huỳnh

  Nguyễn Minh Hiền

   


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 42.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Đào Đình Tuấn
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Thượng tướng Mai Quang Phấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 20.000 đ