Loading...

Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam (Trích các bài viết, bài nói chuyện của Bác Hồ đăng trên Báo Nhân Dân)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam (Trích các bài viết, bài nói chuyện của Bác Hồ đăng trên Báo Nhân Dân)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • quandiemcuachutichbiaTác giả: Trung tâm Thông tin - Báo Nhân Dân

  Số trang: 288 trang

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đã cống hiến cả cuộc đời vì độc lập dân tộc, hạnh phúc nhân dân. Di sản tư tưởng của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta, là sự phản ánh sâu sắc, sinh động quá trình Người ra tìm đường cứu nước, vạch ra đường lối chiến lược, sách lược để tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nghiên cứu, vận dụng, bảo vệ và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước hiện nay là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác chính trị, tư tưởng, lý luận của Đảng và nhân dân.

  Cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam (Trích các bài viết, bài nói chuyện của Bác Hồ đăng trên Báo Nhân Dân), do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Báo Nhân Dân xuất bản nhân dịp kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2013), gồm những câu, đoạn trích từ các bài viết, bài nói chuyện của Người đăng trên Báo Nhân Dân từ năm 1951 (khi số báo Nhân Dân đầu tiên ra đời) đến năm 1969. Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 12 phần, sắp xếp theo thứ tự thời gian đăng báo, thể hiện một cách sinh động, những quan điểm nhất quán của Người trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

   Hồ Chí Huỳnh

  Nguyễn Minh Hiền

   


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo
  Giá tiền: 151.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 66.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 95.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ