Loading...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cao Bằng

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cao Bằng
Tác giả: Tỉnh ủy Cao Bằng, Bảo tàng Hồ Chí Minh
Số trang: 492 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 10-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách giới thiệu những hoạt động chủ yếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cao Bằng trong khoảng thời gian từ năm 1941 đến tháng 5-1945. Trong thời gian sống và làm việc tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra nhiều chủ trương quan trọng đối với cách mạng Việt Nam; có những chỉ đạo sát sao về thực hiện nhiệm vụ cách mạng của địa phương trong tình hình cụ thể, qua đó giúp phong trào cách mạng ở Cao Bằng phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng đã tập hợp một số bài nói, bài viết và ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cao Bằng cũng như tình cảm của nhân dân Cao Bằng đối với Người.

  Cuốn sách là tài liệu quý báu giúp bạn đọc hiểu hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tình thân thiết gắn bó giữa Người với Cao Bằng.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 42.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Đào Đình Tuấn
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Thượng tướng Mai Quang Phấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 20.000 đ