Loading...

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng lịch sử
Tác giả: Nhiều tác giả
Số trang: 412 trang
Giá tiền: 66.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm những bài viết của một số đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, một số tướng lĩnh, sĩ quan và nhà khoa học, đã công bố trên sách báo và hội thảo khoa học.

  Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

  Phần một: Chiến thắng Điện Biên Phủ - Thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh toàn dân và đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng.

  Phần hai: Chiến thắng Điện Biên Phủ - biểu tượng sức mạnh tổng hợp trong chiến tranh giải phóng dân tộc.

  Phần ba: Chiến thắng Điện Biên Phủ và quan hệ quốc tế.

  Cuốn sách tập trung phân tích rõ nguyên nhân chiến thắng Điện Biên Phủ là do đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng ta và của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là biểu hiện rõ sức mạnh tổng hợp của chiến tranh giải phóng dân tộc; là nêu cao tinh thần tự lực tự cường, độc lập tự chủ kết hợp với việc ra sức tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ quốc tế và nêu lên ý nghĩa quan trọng của chiến thắng Điện Biên Phủ với phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

  Thông qua nội dung cuốn sách, người đọc càng nhận thức được sâu sắc nhận định của Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi trong Báo cáo tại Hội nghị chính trị đặc biệt, tháng 3-1964: "Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài gian khổ và anh dũng của nhân dân cả nước ta, chống thực dân Pháp xâm lược và sự can thiệp của đế quốc Mỹ. Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay: chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công".

  Cuốn sách được xuất bản lần thứ hai nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, góp phần nâng cao ý thức truyền thống về lịch sử dân tộc cho các thế hệ trẻ, đồng thời khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của nền văn hóa Việt Nam, của dân tộc Việt Nam quật cường bất khuất, thông minh sáng tạo; là niềm tự hào và cổ vũ cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau vượt qua mọi thử thách, quyết tâm đạt đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; sánh vai cùng bạn bè trên các châu lục.

  Bội Thu

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ