Loading...

Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông

Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông
Tác giả: PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
Số trang: 324 trang
Giá tiền: 94.000 đ
Xuất bản: Tháng 10-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Để khái quát quá trình xác lập và thực thi chủ quyền biển, đảo của Việt Nam với đầy đủ cơ sở khoa học và pháp lý, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Đại học quốc gia Thành Phố Hồ chí Minh xuất bản cuốn sách: Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông. Cuốn sách là tài liệu có ý nghĩa, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học xác đáng về vấn đề chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

  Cuốn sách gồm 6 chương:

  Chương I: Tổng quan về biển, đảo Việt Nam

  Chương II: Quá trình xác lập và thực thi chủ quyền biển, đảo Việt Nam trước thế kỷ XX

  Chương III: Thực thi và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1975

  Chương IV: Thực thi và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam từ năm 1976 đến năm 2017

  Chương V: Hiện trạng biển Đông và cơ sở pháp lý quốc tế khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở biền Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

  Chương VI: Các biện pháp và thủ tục giải quyết tranh chấp lãnh thổ trong luật quốc tế và khả năng áp dụng để giải quyết các tranh chấp ở biển Đông.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông (Chủ biên)
  Giá tiền: 47.000 đ
  Tác giả: Võ Anh Tuấn
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trịnh Minh Thế, Trần Xuân Cần, Bùi Văn Mạnh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: ThS. Trần Thị Thúy Nga - TS. Nguyễn Thị Hồng Phương - ThS. Phạm Thanh Thủy (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 70.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani
  Giá tiền: 195.000 đ
  Tác giả: Howard Jones
  Giá tiền: 257.000 đ
  Tác giả: Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông
  Giá tiền: 135.000 đ