Loading...

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và những giải pháp tiếp tục tạo tiền đề

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và những giải pháp tiếp tục tạo tiền đề
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cong nghiep hoa hien dai hoa o CHDCND LaoTác giả: TS. Khăm Pheng Say Sổm Pheng

  Số trang: 268

  Giá tiền: 62.000 đồng

  Nhằm cung cấp cho bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về tình hình kinh tế - xã hội và quá trình tạo tiền đề cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và những giải pháp tiếp tục tạo tiền đề của TS. Khăm Pheng Say Sổm Pheng, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Luăng Prabăng.

  Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, trong đó tập trung nêu bật cơ sở lý luận của tính tất yếu khách quan và những kinh nghiệm có ý nghĩa đối với việc tạo tiền đề cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Đồng thời, phân tích thực trạng kinh tế - xã hội của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và những yêu cầu đặt ra cần tiếp tục tạo tiền đề đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở đất nước Triệu voi. Nhằm đáp ứng yêu cầu đó, tác giả đã đề xuất, luận giải có căn cứ khoa học định hướng và giải pháp tiếp tục tạo tiền đề cho quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông (Chủ biên)
  Giá tiền: 47.000 đ
  Tác giả: Võ Anh Tuấn
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trịnh Minh Thế, Trần Xuân Cần, Bùi Văn Mạnh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: ThS. Trần Thị Thúy Nga - TS. Nguyễn Thị Hồng Phương - ThS. Phạm Thanh Thủy (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 70.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani
  Giá tiền: 195.000 đ
  Tác giả: Howard Jones
  Giá tiền: 257.000 đ
  Tác giả: Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Đình Quý (Chủ biên)
  Giá tiền: 199.000 đ
  Tác giả: Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam - TS. Trần Hoàng Long
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Viện khoa học và xã hội nhân văn quân sự
  Giá tiền: 100.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 99.000 đ