Loading...

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng qua 30 năm đổi mới

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng qua 30 năm đổi mới
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  

  cong tac143Tác giả: Mai Thế Dương (Chủ biên)

  Số trang: 424 trang

  Xuất bản: Tháng 1-2016

  Nội dung cuốn sách tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng qua 30 năm đổi mới, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời chỉ rõ những vấn đề bất cập, đề xuất cách giải quyết nhằm góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực cầm quyền, lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thúc đẩy thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế.

  Cuốn sách được chia thành 3 chương:

  Chương I: Quá trình phát triển lý luận về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng;

  Chương II: Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng qua 30 năm đổi mới;

  Chương III: Phương hướng, mục tiêu và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng thời gian tới.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 233.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ