Loading...

Định hướng chiến lược đối ngoại Việt Nam đến 2020

Định hướng chiến lược đối ngoại Việt Nam đến 2020
Tác giả: Phạm Bình Minh (Chủ biên)
Số trang: 240 trang
Giá tiền: 46.000 đ
Xuất bản: Tháng 2010
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là một phần kết quả nghiên cứu của đề tài “Xu thế phát triển của cục diện thế giới đến năm 2020 và định hướng chiến lược đối ngoại của Việt Nam” do Học viện Ngoại giao tổ chức. Nội dung cuốn sách tập trung trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại: lợi ích quốc gia, dân tộc trong hoạt động đối ngoại về Việt Nam; trường phái ngoại giao Việt Nam; về độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; về lòng tin trong quan hệ quốc tế và định hướng chiến lược xây dựng lòng tin trong quan hệ dối ngoại Việt Nam…

  Cuốn sách còn đưa ra một số đánh giá và khuyến nghị khi nhìn lại quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam những năm qua, đặc biệt là hình ảnh, vị thế của Việt Nam sau 15 năm là thành viên ASEAN, đề ra một số biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả tham gia của Việt Nam tại các tổ chức, diễn đàn đa phương. Bên cạnh đó, các tác giả cũng có những nhận định, đánh giá riêng khi luận chứng cho bài viết của mình.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ