Loading...

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho Chương trình Đại học chính trị)

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho Chương trình Đại học chính trị)
Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
Số trang: 331 trang
Giá tiền: 59.000 đ
Xuất bản: Tháng 1-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  là môn học nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về đường lối do Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay. Đối tượng nghiên cứu cơ bản của môn học là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.

  Qua Phần mở đầu và 12 Bài, cuốn giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho Chương trình Đại học chính trị) giúp độc giả nhận thức sâu sắc: đường lối cách mạng Việt Nam là toàn diện và phong phú. Có đường lối chính trị chung, xuyên suốt cả quá trình cách mạng (như độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội), có đường lối cho từng thời kỳ lịch sử (như đường lối cách mạng dân chủ nhân dân, đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa, đường lối đổi mới,…). Ngoài ra còn có đường lối cách mạng cho từng lĩnh vực như: công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển kinh tế - xã hội; văn hóa nghệ thuật; xây dựng Đảng, đối ngoại…

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Bành Quốc Tuấn (Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: 160.000 đ
  Tác giả: TS. Viên Thế Giang - TS. Bùi Hữu Toàn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ biên)
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ