Loading...

Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới

Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới
Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
Số trang: 271 trang
Giá tiền: 71.000 đ
Xuất bản: Tháng 1-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới gồm 5 chương, làm sáng tỏ quá trình phát sinh và phát triển của nhà nước và pháp luật, chỉ ra những giá trị pháp lý của pháp luật ở các nhà nước trong mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau, đồng thời, đưa ra những nét tương đồng và khác biệt của những nhà nước ở các khu vực lớn, điển hình trên thế giới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ