Loading...

Góp phần nhỏ vào cuộc vận động lớn

Góp phần nhỏ vào cuộc vận động lớn
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Gop phan nho vao cuoc van dong lonTác giả : TS. Nguyễn Xuân Thông

  Số trang :176

  Giá tiền: 27.000đ

  Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-2007), Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã phát động cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

  Đây là một cuộc vận động có ý nghĩa to lớn, sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ, có tác dụng tích cực trong đời sống xã hội nước ta hiện nay.

  Vừa qua, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ra Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều nội dung, yêu cầu, trong đó: Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên. Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  Với tinh thần đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Góp phần nhỏ vào cuộc vận động lớn. Cuốn sách gồm nhiều bài viết về tư tưởng, đạo đức Bác Hồ và về xây dựng Đảng của tác giả đã đăng trên các báo, tạp chí.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 42.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Đào Đình Tuấn
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Thượng tướng Mai Quang Phấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 20.000 đ