Loading...

Hồ Chí Minh - Tìm đường, mở đường, dẫn đường, thiết kế tương lai

Hồ Chí Minh - Tìm đường, mở đường, dẫn đường, thiết kế tương lai
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • ho chi minhTác giả: PGS, TS. Bùi Đình Phong

  Số trang: 408

  Giá tiền: 116.000 đồng

  Xuất bản: 9-2015

  Cuốn sách Hồ Chí Minh - Tìm đường, mở đường, dẫn đường, thiết kế tương lai là những kết quả nghiên cứu công phu trong nhiều năm của PGS, TS. Bùi Đình Phong về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt những định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển của đất nước sau khi kháng chiến thắng lợi, là điểm nhấn của cuốn sách.

  Nội dung cuốn sách gồm năm phần:

  - Chương Mở đầu: Điểm xuất phát (1890-1911);

  - Chương I: Hồ Chí Minh - Tìm đường (1911-1920);

  - Chương II: Hồ Chí Minh - Mở đường (1921-1930);

  - Chương III: Hồ Chí Minh - Dẫn đường (1930-1945);

  - Chương IV: Hồ Chí Minh - Giữ vững nền độc lập dân tộc và thiết kế tương lai (1945-1969)

  - Kết luận: Hồ Chí Minh: Trí tuệ - bản lĩnh đổi mới và phát triển.

  Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người, đem lại cho bạn đọc những thu hoạch bổ ích, những cảm nhận riêng về con người và tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó thấy rõ hơn tầm vóc, ảnh hưởng của Người đối với dân tộc và thời đại. 

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 42.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Đào Đình Tuấn
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Thượng tướng Mai Quang Phấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 20.000 đ