Loading...

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • huong dan nghiep vuTác giả: Ban Tổ chức Trung ương

  Số trang: 408 trang

  Giá tiền: 100.000đ

  Xuất bản: Tháng 10-2015

  Cuốn sách kết cấu gồm 2 phần:

  Phần thứ nhất: Về nghiệp vụ công tác đảng viên: hướng dẫn chi tiết, cụ thể quy trình, thủ tục và những vấn đề liên quan đến kết nạp đảng; hướng dẫn phát thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng; chế độ báo cáo, sử dụng tài liệu, bố trí cán bộ thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên...

  Phần thứ hai: Biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng: hướng dẫn một cách tương đối chi tiết cách lập các biểu thống kê như: biểu thống kê báo cáo tăng giảm đảng viên, báo cáo đảng viên mới kết nạp, báo cáo đội ngũ đảng viên...

  Ngoài ra, cuốn sách còn có phần phụ lục hệ thống khá đầy đủ các biểu mẫu mà Trung ương đã có văn bản hướng dẫn và ban hành. Đó là các biểu mẫu hồ sơ kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức; các biểu mẫu liên quan đến thẻ đảng viên; các biểu mẫu thuộc về công tác quản lý hồ sơ đảng viên; các giấy tờ; biểu mẫu liên quan đến việc giới thiệu sinh hoạt Đảng, việc xoá tên đảng viên và đảng viên xin ra khỏi Đảng; các giấy tờ, biểu mẫu liên quan đến huy hiệu Đảng, khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên có thành tích....

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ làm công tác đảng nói riêng, nhất là cán bộ làm công tác văn phòng thuộc hệ thống các tổ chức đảng.

   


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 233.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ