Loading...

Hỏi - đáp về bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Hỏi - đáp về bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
Tác giả: GS. TS. Phạm Ngọc Hiền
Số trang: 210 trang
Giá tiền: 37.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, những thời cơ và thuận lợi để phát triển đang mở ra với chúng ta và bên cạnh đó những nguy cơ và thách thức tiềm ẩn cũng dần nổi lên, đòi hỏi chúng ta phải chủ động đón nhận toàn cầu hóa, khai thác hết tiềm năng, thuận lợi do toàn cầu hóa đem lại, đồng thời phải tỉnh táo, có chiến lược và sách lược hữu hiệu trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, v.v., bảo đảm an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia, dân tộc.

  Với mục đích mang đến cho bạn đọc một nguồn thông tin, một cẩm nang về vấn đề toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế và những liên hệ trong bối cảnh Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi - đáp về bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế do GS. TS. Phạm Ngọc Hiền chủ biên. Nội dung cuốn sách gồm những bài viết của một số tác giả là những chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực này.

  Cuốn sách được kết cấu thành ba phần:

  I. Nhận thức về an ninh và bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

  II. Tác động của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đối với an ninh quốc gia Việt Nam.

  III. Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

  Cuốn sách giúp bạn đọc nhận thức và hiểu sâu sắc hơn về công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông (Chủ biên)
  Giá tiền: 47.000 đ
  Tác giả: Võ Anh Tuấn
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trịnh Minh Thế, Trần Xuân Cần, Bùi Văn Mạnh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: ThS. Trần Thị Thúy Nga - TS. Nguyễn Thị Hồng Phương - ThS. Phạm Thanh Thủy (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 70.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani
  Giá tiền: 195.000 đ
  Tác giả: Howard Jones
  Giá tiền: 257.000 đ