Loading...

Hỏi - đáp về tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta

Hỏi - đáp về tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta
Tác giả: Học viện Ngoại giao
Số trang: 464 trang
Giá tiền: 73.000 đ
Xuất bản: Tháng 01-2012
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm cung cấp thêm cho bạn đọc thông tin và tư liệu khi nghiên cứu và theo dõi tình hình thế giới, quán triệt và nắm vững đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao, xuất bản cuốn sách Hỏi - đáp về tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

  Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

  Phần thứ nhất: Tình hình thế giới. Phần này đi sâu phân tích tình hình thế giới hiện nay, đặc biệt những vấn đề phức tạp, nổi cộm của các nước trên thế giới về chính trị, kinh tế, xã hội và chính sách đối ngoại.

  Phần thứ hai: Chính sách đối ngoại của Đảng. Phần này tập trung trình bày sự đổi mới của Đảng và Nhà nước ta trên mặt trận đối ngoại, làm rõ chính sách và quan hệ đối ngoại của nước ta với các nước và tổ chức quốc tế nhằm giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

  Với rất nhiều thông tin được chắt lọc và mang tính khái quát cao, cuốn sách sẽ là tài liệu nghiên cứu, tham khảo bổ ích cho bạn đọc.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông (Chủ biên)
  Giá tiền: 47.000 đ
  Tác giả: Võ Anh Tuấn
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trịnh Minh Thế, Trần Xuân Cần, Bùi Văn Mạnh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: ThS. Trần Thị Thúy Nga - TS. Nguyễn Thị Hồng Phương - ThS. Phạm Thanh Thủy (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 70.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani
  Giá tiền: 195.000 đ
  Tác giả: Howard Jones
  Giá tiền: 257.000 đ
  Tác giả: Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Đình Quý (Chủ biên)
  Giá tiền: 199.000 đ