Loading...

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí trong giai đoạn hiện nay

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí trong giai đoạn hiện nay
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  

  doi moi114Tác giả: Lưu Đình Phúc

  Số trang: 130 trang

  Giá bán: 40.000 đ

  Xuất bản: Tháng 3-2016

  Trên cơ sở lý luận về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, cuốn sách Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí trong giai đoạn hiện nay của tác giả Lưu Đình Phúc tập trung phân tích và làm rõ những vấn đề lý luận và tính tất yếu của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí. Từ đó, tác giả đề xuất những giải pháp nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, giúp báo chí có những bước phát triển mới, phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước vả xu thế chung của thời đại...

  Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương I: Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí - một số vấn đề lý luận

  Chương II: Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí - thực trạng và những vấn đề đặt ra

  Chương III: Quan điểm và giải pháp đổi mối phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí trong thời kỳ mới.

  Cuốn sách có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao trong công tác lãnh đạo của Đảng đối với báo chí thời kỳ mới.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao
  Giá tiền: 124.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: 30.000 đ