Loading...

Đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân ở Việt Nam hiện nay

Đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân ở Việt Nam hiện nay
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • doi moi292Tác giả: TS. Tạ Quang Ngọc

  Số trang: 276 trang - Giá tiền: 90.000đ

  Xuất bản: Tháng 12-2015

  Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân là cơ quan có nhiệm vụ thực hiện quản lý về chuyên môn đối với một ngành, một lĩnh vực hoặc một số ngành, một số lĩnh vực cụ thể ở địa phương.

  Cuốn sách Đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân ở Việt Nam hiện nay được viết dựa trên cơ sở nghiên cứu thực trạng từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới ở nước ta đến nay, chỉ ra những thành tựu, hạn chế, bất cập trong thực tiễn tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, nguyên nhân của thực trạng, từ đó tác giả đã đưa ra những đề xuất về phương hướng, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân trong thời gian tới.

   

   


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đại tá, PGS.TS. Trần Đăng Bộ - Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Văn Quang (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 70.000 đ
  Tác giả: TS. Đào Thị Thanh Thủy
  Giá tiền: 79.000 đ