Loading...

Đời sống mới

Đời sống mới
Tác giả: Tân Sinh
Số trang: 48 trang
Giá tiền: 13.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Năm 1947, tại chiến khu Việt Bắc, cùng với việc viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, với bút danh Tân Sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Đời sống mới.

  Tác phẩm nhằm giáo dục cho cán bộ, Nhân dân nếp sống mới, yêu nước, cần kiệm liêm chính, đồng thời bài trừ các hủ tục, tập quán lạc hậu cũng như các thói hư tật xấu.

  Được trình bày dưới dạng hỏi đáp, với cách đặt vấn đề và giải thích vấn đề mang tính thiết thực, lối viết vắn tắt, rõ ràng, dễ hiểu, tác phẩm đã nêu lên được sự cần thiết phải xây dựng đời sống mới, cũng như nội dung, cách thức tiến hành và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan trong xây dựng đời sống mới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Quản lý giáo dục
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 31.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ