Loading...

Điện Biên Phủ - Trận thắng thế kỷ

Điện Biên Phủ - Trận thắng thế kỷ
Tác giả: Thượng tướng, GS. Hoàng Minh Thảo (Chủ biên)
Số trang: 868 trang
Giá tiền: 174.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ngày 7-5-1954, sau 56 ngày đêm quyết chiến quyết thắng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân đội ta đã giành toàn thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, kết thúc oanh liệt cuộc kháng chiến lâu dài chống bọn đế quốc xâm lược Pháp và căn thiệp Mỹ của quân và dân ta. Cùng với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, Đại thắng mùa Xuân, chiến thắng Điện Biên Phủ là "một cái mốc chói lọi bằng vàng" trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ XX.

  Cuốn sách Điện Biên Phủ - Trận thắng thế kỷ của tập thể tác giả do Thượng tướng, Giáo sư Hoàng Minh Thảo chủ biên, được tuyển chọn lọc từ những công trình đã được công bố và một số tư liệu liên quan đến Điện Biên Phủ của cả ta và địch. Tuyển chọn vào sách còn có những thi phẩm - một loại ngôn ngữ nghệ thuật có sức truyền cảm mạnh mẽ, sâu lắng - viết về chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm tăng thêm sự phong phú hấp dẫn của cuốn sách.

  Với gần 900 trang, in trên khổ giấy lớn, cuốn sách đã phản ánh một cách sinh động, có hệ thống hình thái chiến trường trước và trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954; công tác chuẩn bị, tinh thần quyết chiến, quyết thắng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta; những quyết định chiến lược sáng suốt, tài tình của Đảng ta; những trận chiến đấu oanh liệt, những gương chiến đấu anh dũng, mưu trí, sự hy sinh to lớn của quân và ta... để làm nên chiến công hiển hách làm rạng rỡ non sông, đất nước.

  Thông qua các dòng hồi ức, các nghiên cứu, tổng kết cùng các bài văn, bài thơ trong cuốn sách, sẽ giúp cho độc giả hiểu rõ hơn tầm vóc vĩ đại và ảnh hưởng to lớn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đối với dân tộc ta và nhân loại tiến bộ. Từ đó càng thêm thêm tự hào về Tổ quốc, nhân dân ta, càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ta.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ