Loading...

Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam (1940-2010)

Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam (1940-2010)
Tác giả: GS. Vũ Dương Ninh
Số trang: 364 trang
Giá tiền: 106.000 đ
Xuất bản: Tháng I-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam (1940-2010) của Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Vũ Dương Ninh, là một công trình nghiên cứu công phu, góp phần giới thiệu một cách có hệ thống quá trình lịch sử quan hệ đối ngoại của Việt Namtừ năm 1940 đến 2010.

  Cuốn sách khai thác vấn đề từ góc độ khoa học lịch sử, dẫn giải theo tiến trình lịch sử để phác họa một cách hệ thống về quan hệ đối ngoại của nước nhà từ những ngày chuẩn bị Tổng khởi nghĩa đến Cách mạng Tháng Tám, qua hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước thống nhất, hội nhập quốc tế cho tới thập niên đầu của thế kỷ XXI.

  Nội dung cuốn sách trình bày những nét cơ bản về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước qua từng giai đoạn, bối cảnh quốc tế và trong nước dẫn đến các sự kiện, diễn biến trong quan hệ đối ngoại để từ đó rút ra những nhận định chung và những bài học kinh nghiệm.

  Cuốn sách gồm 9 chương: ngoài chương mở đầu và chương kết, 7 chương được trình bày theo từng giai đoạn lịch sử:

  - Chương mở đầu: Khái quát các công trình nghiên cứu về lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam;

  - Chương I: Quan hệ đối ngoại của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị Tổng khởi nghĩa (1940-1945);

  - Chương II: Quan hệ đối ngoại trong năm đầu của nền cộng hòa dân chủ (tháng 9-1945 – 12-1946);

  - Chương III: Quan hệ đối ngoại trong thời kỳ toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954);

  - Chương IV: Quan hệ đối ngoại trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ giai đoạn 1954-1968;

  - Chương V: Quan hệ đối ngoại trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ giai đoạn 1968-1975;

  - Chương VI: Quan hệ đối ngoại trong chiến tranh bảo vệ biên giới và giải tỏa tình trạng bị bao vây, cấm vận (1975-1995);

  - Chương VII: Quan hệ đối ngoại trong giai đoạn hòa bình, xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế (1995-2010);

  - Chương kết: Bảy mươi năm quan hệ đối ngoại Việt Nam (1940-2010).

  Cuốn sách là tài liệu nghiên cứu, tham khảo bổ ích đối với các cán bộ nghiên cứu, cán bộ làm công tác đối ngoại, thiết thực phục vụ việc giảng dạy, nghiên cứu và học tập của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành quan hệ quốc tế, khoa học chính trị, lịch sử hiện đại và những độc giả quan tâm đến đề tài này.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ