Loading...

Nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • nang213Tác giả: Trần Hồng Hà, Nguyễn Quang Dương (Đồng chủ biên)

  Số trang: 250 trang

  Xuất bản: Tháng 2-2016

  Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, trong đó tập trung phân tích thực trạng chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương với những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Từ những phân tích hạn chế, nguyên nhân, các tác giả đã đưa ra quan điểm, mục tiêu cùng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương như tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng; củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của cấp ủy và cơ sở; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung nâng cao chất lượng đảng viên; nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên...

  Cuốn sách góp phần giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò và chức năng của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên trong hai đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 233.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ