Loading...

National special relic Area – President Ho Chi Minh memorial complex in his native land of Nghe An (Dịch: Di tích quốc gia đặc biệt - Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương Nghệ An)

National special relic Area – President Ho Chi Minh memorial complex in his native land of Nghe An (Dịch: Di tích quốc gia đặc biệt - Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương Nghệ An)
Tác giả: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An - Khu di tích Kim Liên
Số trang: 92 trang
Giá tiền: 45.000 đ
Xuất bản: Tháng Quý III - năm 2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nghệ An là vùng đất quê hương cách mạng. Người dân nơi đây có lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần lao động cần cù, đấu tranh anh dũng trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước và truyền thống hiếu học. Trong suốt chiều dài của lịch sử dân tộc, vùng quê xứ Nghệ cũng đã sản sinh biết bao người con ưu tú cho đất nước, mà tiêu biểu nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, nhân dân ta, người đã được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất.

  Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên - khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, là nơi lưu giữ những hiện vật, tài liệu, không gian văn hóa - lịch sử về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình Bác. Kim Liên cũng là nơi ghi dấu hai lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê hương vào năm 1957 và năm 1961. Với vị trí là khu di tích đặc biệt cấp quốc gia, trong những năm qua, Khu di tích Kim Liên luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tình cảm của đồng bào, đồng chí cũng như bạn bè, du khách quốc tế.

  Nhằm giới thiệu cho đồng bào, đồng chí, du khách trong nước và quốc tế hiểu rõ hơn về Khu di tích Kim Liên, về những di tích, hiện vật gắn với quê hương và thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó hình dung được bối cảnh lịch sử của đất nước và quê hương đã tác động đến việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật trân trọng giới thiệu cuốn sách Di tích quốc gia đặc biệt - Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương Nghệ An (Bản tiếng Anh).

  Cuốn sách giới thiệu khái quát những di tích, hiện vật, địa danh gắn liền với quê nội, quê ngoại và tuổi ấu thơ của Người.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 66.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 95.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương - Tạp chí Cộng sản
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: X.Y.Z.
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Việt Hùng - Vũ Thị Thanh Tình - Nguyễn Thị Thu Hà (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 42.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ