Loading...

Ngoại giao và công tác ngoại giao

Ngoại giao và công tác ngoại giao
Tác giả: PGS, TS. Vũ Dương Huân
Số trang: 564 trang
Giá tiền: 84.000 đ
Xuất bản: Tháng 2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ngoại giao là một lĩnh vực rộng lớn, công tác ngoại giao vừa là khoa học vừa là nghệ thuật. Do đó, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, phong cách ngoại giao là rất lớn. Nhằm đáp ững nhu cầu của bạn đọc, đặc biệt là những người làm công tác đối ngoại, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tái bản cuốn Ngoại giao và công tác ngoại giao.

  Cuốn sách gồm 14 chương, giới thiệu một cách có hệ thống các nội dung của ngoại giao như: các khái niệm ngoại giao, cơ quan đại diện ngoại giao, thư tín ngoại giao, tiếp xúc ngoại giao, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, đàm phán ngoại giao, văn kiện ngoại giao, lễ tân ngoại giao v.v.. Đặc biệt, cuốn sách xuất bản lần này, tác giả đã có sửa chữa, bổ sung thêm một chương mới là: Ngoại giao đa phương.
  Cuốn sách là giáo trình phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập trong ngành quan hệ quốc tế, là tài liệu tham khảo bổ ích phục vụ công tác bồi dưỡng cán bộ về hội nhập quốc tế, đồng thời góp phần đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của nhiều độc giả về công tác ngoại giao.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ