Loading...

Ngoại giao Việt Nam 2010

Ngoại giao Việt Nam 2010
Tác giả: Bộ Ngoại giao
Số trang: 140 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Năm 2010 đã để lại những dấu ấn đậm nét về một năm Việt Nam vượt qua không ít khó khăn, thách thức, vững bước đi lên. Đây cũng là năm công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước đã được triển khai một cách chủ động, toàn diện và hiệu quả, nắm bắt cơ hội, hóa giải thách thức, mang lại những kết quả quan trọng. Đối ngoại đã góp phần giữ vững môi trường hòa bình, tranh thủ các điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

  Nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu và thông tin tham khảo đến bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Ngoại giao Việt Nam 2010 do Bộ Ngoại giao biên soạn.

  Cuốn sách được chia thành 5 phần:

  I. Ngoại giao song phương

  II. Hoạt động ngoại giao với các tổ chức quốc tế và khu vực

  III. Hoạt động kinh tế đối ngoại

  IV. Ngoại giao văn hóa

  V. Các công tác ngoại giao khác

  Cuốn sách được xem là niên giám ngoại giao 2010, là tài liệu tổng quan hằng năm đầu tiên về ngoại giao Việt Nam, tổng hợp những sự kiện nổi bật của tình hình thế giới và những hoạt động trong năm của ngoại giao Việt Nam dựa trên những thông tin chính thống từ Bộ Ngoại giao Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ