Loading...

Nhân cách Hồ Chí Minh

Nhân cách Hồ Chí Minh
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Có lẽ hiếm có một nhân vật nào ở thời đại chúng ta, ngay từ sinh thời cũng như sau khi đã qua đời, tên tuổi và sự nghiệp lại được biết đến rộng rãi, được đánh giá cao, được ca ngợi bằng những lời đẹp đẽ và cao quý như những người tiến bộ trên thế giới đã dành cho Hồ Chí Minh. Nghiên cứu về nhân cách Hồ Chí Minh sẽ góp phần làm sáng tỏ chiều sâu giá trị, vẻ đẹp của con người Hồ Chí Minh, góp phần đáp ứng lòng mong mỏi chính đáng của nhân dân ta và bạn bè quốc tế. Hồ Chí Minh là một con người đặc biệt về nhiều mặt: nhà yêu nước vĩ đại, nhà hoạt động quốc tế xuất sắc, chiến sĩ tiên phong trong phong trào giải phóng dân tộc, sứ giả hoà bình và hữu nghị. Người vừa là nhà chính trị, nhà tư tưởng, nhà chiến lược quân sự, nhà ngoại giao, vừa là một nhà văn, nhà thơ, nhà báo. Và, bao trùm lên tất cả, Hồ Chí Minh là nhà văn hoá kiệt xuất. Đảng ta đã đánh giá Người là “anh hùng dân tộc vĩ đại”. Nhân dân Việt Nam nhiều thế hệ gọi Người là “Bác Hồ”, một lãnh tụ anh minh. Trong hơn 20 danh nhân văn hóa đã được Tổ chức UNESCO ra Nghị quyết kỷ niệm trên toàn thế giới kể từ năm 1978 đến nay, chưa có người nào được ghi nhận vừa là Anh hùng giải phóng dân tộc, vừa là Danh nhân văn hóa kiệt xuất như Hồ Chí Minh. Vì vậy, nghiên cứu nhân cách Hồ Chí Minh thuộc loại nghiên cứu phức hợp, đa ngành để đi tới một tổng luận chung, nhằm làm sáng tỏ giá trị đặc sắc của nhân cách Hồ Chí Minh như một chỉnh thể. Cuốn sách Nhân cách Hồ Chí Minh góp phần làm rõ những vấn đề thuộc về nhân cách Hồ Chí Minh, tầm ảnh hưởng của nhân cách Hồ Chí Minh đối với cuộc sống đầy sôi động hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới, góp phần phục vụ cho các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Người cũng như các ngày lễ trọng đại khác của đất nước và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
  Sách gồm 212 trang

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo
  Giá tiền: 151.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 66.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 95.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ