Loading...

Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
Số trang: 288 trang
Giá tiền: 200.000 đ
Xuất bản: Tháng 02-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách giới thiệu khái quát những thành tích của các tập thể, cá nhân ở các địa phương, đơn vị, ngành nghề, lĩnh vực thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau trong cả nước. Những tấm gương bình dị mà cao quý được giới thiệu trong cuốn sách sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục và khơi dậy lòng tự hào, tính tích cực trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân như tâm nguyện lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”.

  Hơn 100 bài viết trong cuốn sách là hơn 100 tấm gương tập thể, cá nhân điển hình gắn với những câu chuyện, việc làm hết sức bình dị trong cuộc sống đời thường trên mọi ngành nghề, lĩnh vực. Ở mỗi lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, mỗi cá nhân tập thể, cá nhân có những cách học tập và làm theo tấm gương Bác khác nhau nhưng đều hướng đến một điểm chung là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh (Chủ biên)
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ