Loading...

Phát triển bản chất giai cấp công nhân của sĩ quan cấp phân đội Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát triển bản chất giai cấp công nhân của sĩ quan cấp phân đội Quân đội nhân dân Việt Nam
Tác giả: TS. Đỗ Ngọc Khải
Số trang: 196 trang
Giá tiền: 35.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách trình bày một số vấn đề lý luận về phát triển bản chất giai cấp công nhân của đội ngũ sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam; phân tích thực trạng và xu hướng phát triển bản chất giai cấp công nhân trong sự biến đổi cơ cấu xã hội - giai cấp hiện nay, đồng thời vạch ra những định hướng và giải pháp cơ bản nhằm phát triển bản chất giai cấp công nhân của sĩ quan trẻ.

  Đặc biệt, trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng thực trạng phát triển bản chất giai cấp công nhân của sĩ quan cấp phân đội trước tác động của biến đổi cơ cấu xã hội – giai cấp ở nước ta hiện nay, các tác giả cho rằng cần nhận thức, giải quyết những mâu thuẫn đang nổi lên trên thực tế và luận giải hai xu hướng biến đổi căn bản của quá trình phát triển bản chất giai cấp công nhân ở sĩ quan cấp phân đội trong điều kiện có sự biến đổi cơ cấu xã hội – giai cấp đa dạng, không thuần nhất hiện nay. Để phát triển bản chất giai cấp công nhân của sĩ quan cấp phân đội trong điều kiện có sự biến đổi cơ cấu xã hội – giai cấp ở nước ta, cần thực hiện đồng bộ hệ thống các giải pháp, trong đó cần chú ý thực hiện tốt ba nhóm giải pháp cơ bản mà tác giả đã đề cập đến trong cuốn sách.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị đối với các nhà khoa học, các cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đồng thời đem lại nhiều kiến thức bổ ích cho đông đảo bạn đọc.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ