Loading...

Phạm Văn Đồng - Tuyển tập, Tập III (1976-2000)

Phạm Văn Đồng - Tuyển tập, Tập III (1976-2000)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •        Nội dung cuốn sách gồm 106 những bài nói, bài viết và các tác phẩm của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từ tháng 1-1976 đến những bài viết cuối cùng trước khi đồng chí qua đời vào ngày 29-4-2000 tại Hà Nội.

         Tất cả các bài nói, bài viết, tác phẩm của đồng chí Phạm Văn Đồng về cơ bản đã được đăng báo hoặc xuất bản thành sách từ khi đồng chí còn sống. Một số bài chưa công bố đều được khai thác từ lưu trữ Văn phòng Chính phủ cho nên bảo đảm tính chính xác và độ tin cậy cao. Các bài nói, bài viết, tác phẩm trong tập sách này được sắp xếp theo trật tự thời gian. Mở đầu tập III là bài nói chuyện tại Hội nghị lần thứ hai của ngành vật lý, tháng 1-1976, kết thúc bộ sách là bài viết Trở lại vấn đề: Vì sự trong sáng và phát triển của tiếng Việt, viết tháng 9-1999.

        Cuộc đời Phạm Văn Đồng có thể chia làm hai giai đoạn, với những mối quan tâm khác nhau trên từng cương vị đồng chí đảm trách, nhưng văn phong thì phản ánh đậm nét và nhất quán phong cách Phạm Văn Đồng - phong cách của một trí tuệ lớn, một nhân cách lớn, một nhà văn hóa lớn. 

         Với việc xuất bản tập III, Phạm Văn Đồng Tuyển tập trọn bộ ba tập đã ra mắt bạn đọc. Bộ sách phản ánh rõ con người, nhân cách, sự nghiệp, phong cách Phạm Văn Đồng; phản ánh khá toàn diện sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX.
         Sách gồm 1144 trang.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Diệu Ân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Văn phòng Quốc hội - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Minh Trưởng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Ngọc Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Văn Thuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đình Phong (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ