Loading...

Phong trào dân tộc dân chủ ở Nam Kỳ 1930-1945, nghiên cứu qua tài liệu lưu trữ

Phong trào dân tộc dân chủ ở Nam Kỳ 1930-1945, nghiên cứu qua tài liệu lưu trữ
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Phong trao dan toc dan chu o Nam ky 30-45Tác giả: TS. Phạm Thị Huệ

  Số trang: 400

  Giá tiền: 95.000 đồng

  Giai đoạn cách mạng 1930-1945 là giai đoạn đầu tiên cách mạng Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đó đổi tên là Đảng Cộng sản Đông Dương) sau một thời gian dài bế tắc và khủng hoảng về đường lối cứu nước. Đây cũng là giai đoạn phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam phát triển mạnh, đặc biệt là ở Nam Kỳ, nơi phong trào diễn ra rất sôi động, độc đáo dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương mà cụ thể là Xứ ủy Nam Kỳ. Từ trước đến nay, có nhiều công trình nghiên cứu về giai đoạn cách mạng này, nhưng chưa có công trình nghiên cứu nào về phong trào dân tộc dân chủ ở Nam Kỳ giai đoạn 1930-1945 dựa trên nền cốt chủ yếu là tư liệu của chính quyền thực dân Pháp ban hành trong những năm 1930-1945 hiện đang bảo quản tại các kho lưu trữ. Đây chính là hướng nghiên cứu mới của cuốn sách Phong trào dân tộc dân chủ ở Nam Kỳ 1930-1945, nghiên cứu qua tài liệu lưu trữ (Sách chuyên khảo) do TS. Phạm Thị Huệ biên soạn. Phần lớn các tài liệu đưa vào cuốn sách này là tư liệu lần đầu tiên được công bố.

  Cuốn sách gồm ba chương:

  Chương một: Phong trào dân tộc dân chủ ở Nam Kỳ giai đoạn 1930-1935

  Chương hai: Cuộc vận động dân chủ ở Nam Kỳ giai đoạn 1936-1939

  Chương ba: Cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Nam Kỳ giai đoạn 1939-1945

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách này với hy vọng mang đến cho bạn đọc một cách tiếp cận mới, một nguồn thông tin mới trong việc nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử dân tộc, đặc biệt là lịch sử vùng đất Nam Kỳ xưa và Nam Bộ ngày nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ