Loading...

Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến nay

Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến nay
Tác giả: PGS.TS. Tô Huy Rứa, GS.TS. Hoàng Chí Bảo, PGS.TS. Trần Khắc Việt, PGS.TS. Lê Ngọc Tòng (Đồng chủ biên)
Số trang: 524 trang
Giá tiền: 78.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến nay là một công trình khoa học xuất sắc của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh do PGS.TS. Tô Huy Rứa, GS.TS. Hoàng Chí Bảo, PGS.TS. Trần Khắc Việt, PGS.TS. Lê Ngọc Tòng đồng chủ biên, xuất bản lần đầu năm 2006 đã được đông đảo bạn đọc, đặc biệt là giới nghiên cứu, sinh viên chuyên ngành khoa học xã hội trân trọng đón đọc. Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong hơn 20 năm đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tái bản cuốn sách trên. Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 4 phần với 12 chương:

  Phần thứ nhất: Đổi mới để phát triển - Một quyết sách chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam, phân tích tác động của tình hình thế giới và trong nước tới công cuộc đổi mới, làm rõ thời cơ, thách thức và những đặc điểm chủ yếu của đổi mới ở Việt Nam, luận chứng đổi mới để phát triển là một quyết sách chiến lược của Đảng.

  Phần thứ hai: Đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 tới nay về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đề cập một cách hệ thống về vai trò của lý luận và tư duy lý luận đối với công cuộc đổi mới; phân tích và bình luận về tư duy lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thời kỳ trước đổi mới và nhất là trong thời kỳ đổi mới, từ năm 1986 tới nay

  Phần thứ ba: Đổi mới tư duy lý luận của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu của đời sống xã hội, tập trung làm rõ đổi mới tư duy lý luận của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu của đời sống xã hội, từ mô hình kinh tế, cơ cấu kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế đến các lĩnh vực chính trị, văn hoá, xã hội, xây dựng con người, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

   Phần thứ tư: Tổng luận chung về quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến nay, đánh giá tổng quát ưu điểm, hạn chế và kinh nghiệm của quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 tới nay, nêu lên những nhận thức và kiến nghị về về phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển và hoàn thiện lý luận trong giai đoạn hiện nay.

  Trong Lời giới thiệu, GS.TS. Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đã viết: “…Bạn đọc có thể nhận thấy trong công trình này một sự tìm tòi về hướng tiếp cận, nghiên cứu và trình bày với nhiều điểm sáng tạo đáng trân trọng, mang lại những hiểu biết và thông tin bổ ích, góp phần nâng cao nhận thức lý luận về đổi mới và vững tin vào sự nghiệp cách mạng do Đảng ta lãnh đạo”

  Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc. Sách gồm 524 trang, giá bán 78.000đ.

  GIAO LINH

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ biên)
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ