Loading...

Quân đội nhân dân Việt Nam 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành

Quân đội nhân dân Việt Nam 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành
Tác giả: Nhiều tác giả
Số trang: 1156 trang
Giá tiền: 80.000 đ
Xuất bản: Tháng 2009
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách bao gồm các bài viết của một số đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các tướng lĩnh, sĩ quan thuộc nhiều lĩnh vực và một số nhà khoa học trong và ngoài quân đội. Các bài viết trong cuốn sách được sắp xếp theo trình tự lịch sử kết hợp với chủ đề nghiên cứu. Nội dung cuốn sách phản ánh một cách khái quát, có hệ thống quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong suốt 65 năm qua, đồng thời nêu lên một số bài học kinh nghiệm và những nhiệm vụ cơ bản của quân đội ta trong thời kỳ mới của đất nước.

  Cuốn sách “Quân đội nhân dân Việt Nam 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành” gồm có hai phần:
  Phần thứ nhất: Quân đội nhân dân Việt Nam từ truyền thống đến hiện tại.
  Phần thứ hai: Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông (Chủ biên)
  Giá tiền: 47.000 đ
  Tác giả: Võ Anh Tuấn
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trịnh Minh Thế, Trần Xuân Cần, Bùi Văn Mạnh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: ThS. Trần Thị Thúy Nga - TS. Nguyễn Thị Hồng Phương - ThS. Phạm Thanh Thủy (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 70.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani
  Giá tiền: 195.000 đ
  Tác giả: Howard Jones
  Giá tiền: 257.000 đ